Kotva
Aktuality
Víte co je ČOV?
14.10.2018

Dne 8.10.2018 se žáci osmých tříd v doprovodu p.uč. Deutscherové a p.uč. Vilímkové vypravili do ČOV v Jirkově. Že nevíte kam? No přeci do čistírny odpadních vod. Díky panu Puchmeltrovi to vše víme a známe.

ŘEDITELSKÉ VOLNO
18.8.2018

Ředitel školy se souhlasem zřizovatele a v souladu se zněním Školského zákona vyhlašuje na den

2. října 2018 ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Informace bude rodičům sdělena prostřednictvím žákovských knížek, vyvěšením na úřední desce a zveřejněním na internetových stránkách školy. Na žádost zákonného zástupce lze zajistit v tomto dnu dozor nad žáky

Jsme mistři!!!
10.9.2018

V krajském superfinále v barevném minivolejbale v Litvínově naši hoši získali dvě nejvyšší místa.

 
 
Odběr aktualit

 
 
Počítadlo návštěvnosti
Online:
3

Dnes:
117

Posledních 7 dní:
2249

Posledních 30 dní:
9660

Celkem:
141781

GDPR

 
 
Fraus
 
 
VZP

 
 
Mořský koník

 
 
Mapa webu
A
A
A

Informace pro strávníky


Telefonní číslo do jídelny:   474 721 252
 Odhlásit obědy je možné do 8.00 hodin .

 

 

Způsoby placení obědů:

 1.  platba v hotovosti je možná v době od 7.00 - 8.00 a 14.00 - 14.30
 2.  platba bankovním převodem

  POKYNY K BEZHOTOVOSTNÍ ÚHRADĚ STRAVNÉHO 

  Bezhotovostní úhrady stravného se provádí na účet číslo:

  107-6256410297/0100

  Dále Vás žádáme o dodržování následujících pokynů, jinak dojde k vrácení platby a tudíž k nezaplacení obědů pro vaše děti.

  1)     Platbu provádějte na nové číslo účtu tj. 107-6256410297/0100.

  2)     Předepsaná záloha pro jedno dítě činí 500,-/měsíčně (dítě 7-14 let),
  600,-/měsíčně (dítě 15 let). Při placení stravného pro více sourozenců, platba se navyšuje o počet dětí, ale zasílá se pouze jednou částkou.

  3)     Platbu provádějte od 15.- 20. dne v měsíci. Dodržujte termín úhrady!!!

  4)     Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno, příjmení a třídu dítěte. V případě sourozenců uvádějte pouze příjmení dětí. Prosíme o správné a úplné vyplnění.

  5)     Variabilním symbolem je rodné číslo dítěte. V případě sourozenců, uvádějte rodné číslo jednoho z dětí.

  6)     Vyúčtování stravného se provádí 2x ročně a to ve 12. a v 6. měsíci. Přeplatky budou vráceny na účet z kterého se platí stravné.

  7)     V případě zvolení bezhotovostní platby stravného, není možno během školního roku platit stravné v hotovosti, pouze ve výjimečných případech. V žádném případě nelze kombinovat platbu bezhotovostně a hotovostně, dle vašeho uvážení.

  8)     Na začátku školního roku je potřeba se dostavit do školní jídelny a vyplnit přihlášku ke stravování a zvolit typ platby.

  Ve vlastním zájmu si zadejte trvalý příkaz k úhradě se správným datem a příjmením žáka, aby nedošlo k nezaplacení obědů pro vaše děti.

       

Výdej obědů do jídlonosičů:

výdej je  těchto hodinách:

11.30 hodin
12.15 hodin
13.15 hodin
13.45 -14.00 hodin

Žák, který se nezúčastní výuky, nemá na oběd nárok, z tohoto důvodu bude jídlo do jídlonosičů vydáno pouze první den absence. Na další dny absence, je nutno obědy odhlásit.
Platná karta (čip) je dokladem o nároku na odběr oběda. Žák, který není schopen doložit nárok na oběd platnou kartou (čipem) nebude mu oběd vydán.Vedení jídelny