Kotva
Aktuality 2017 - 2018
Aktuality
Zápis do školní družiny
3.6.2020

Žádáme rodiče budoucích prvňáků a žáků přípravné třídy na školní rok 2020/2021, aby se dostavili ve dnech 9. a 10. 6. 2020 k hlavnímu vchodu ZŠ.

Dopoledne: 10.00 - 11.00 hodin

Odpoledne: 15.00 - 16.30. hodin

Rodiče vyplní závaznou přihlášku do školní družiny. Platba proběhne první týden v září na účet školy.

Děkujeme, vychovatelky ŠD

Informace pro rodiče žáků 2. stupně
1.4.2020

Škola bude otevřena pro skupiny žáků 2. stupně v rozsahu 2-4 hodin, 1-2 x v týdnu, v závislosti na počtu přihlášených žáků.

Nejedná se o řádnou výuku, ale pouze o konzultace v rámci jednotlivých předmětů.

 

Upozornění pro rodiče
20.4.2020

Upozornění pro rodiče

 

Rodiče, kteří chtějí, aby se jejich dítě stravovalo od pondělka 25.5.2020 ve školní jídelně, musí dítěti přihlásit obědy na stránkách www.strava.cz nejpozději do pátku 22.5.2020.

Obědy na červen 2020 je potřeba přihlásit do pátku 29.5.2020.

Vzhledem k mimořádné situaci přihlašování nefunguje automaticky.

Děkuji

Kamila Karelová

Vedoucí školní jídelny

 

Rodiče, kteří chtějí, aby se jejich dítě stravovalo od pondělka 25.5.2020 ve školní jídelně, musí dítěti přihlásit obědy na stránkách www.strava.cz nejpozději do pátku 22.5.2020.

Obědy na červen 2020 je potřeba přihlásit do pátku 29.5.2020.

Vzhledem k mimořádné situaci přihlašování nefunguje automaticky.

Děkuji

Kamila Karelová

Vedoucí školní jídelny

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku základní školy
14.5.2020

Žádáme zákonné zástupce žáků přijatých do 1. ročníku o vyplnění a předání dotazníku, který najdete

zde (Word)  (Velikost: 19.7 kB)

zde (PDF) (Velikost: 189.26 kB)

Žádost
13.5.2020

Prosíme zákonné zástupce, kteří si vybrali k základnímu vzdělávání svého dítěte jinou ZŠ, aby nás o svém rozhodnutí co nejdříve informovali na níže uvedený kontakt :

e-mail : 1zs@1zsjirkov.cz

Telefon : 474721250 - kancelář

Umožnění osobní přítomnosti žáků ve škole
4.5.2020

V souladu s usnesením vlády České republiky je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky a od 25. 5. 2020 přítomnost žáků 1. stupně ZŠ. Další zde

Čestné prohlášení
3.5.2020

O neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Je možné si stáhnout tento dokument.

Stáhnout zde (Velikost: 268.76 kB)

Zápisy do 1. tříd
25.3.2020
Zápisy do 1. tříd ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov

Zpráva pro rodiče (zákonné zástupce)  dětí - budoucích žáků 1. tříd

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 18. 3. 2020 dochází ke změnám podmínek i termínů zápisů dětí do 1. tříd základních škol v Jirkově pro školní rok 2020/2021.

Zápisy proběhnou od 1. 4 do 30.4 2020, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Čtěte dálsí podrobnosti

Zápis do 1. třídy
18.3.2020

Vzhledem ke složité a stále se měnící situaci  zveřejníme informace o zápisu do prvních tříd behem příštího týdne. T.j. mezi 23.3 -27.3. 2020.

Děkujeme zapochopení

vedení školy

Emaily učitelů
17.3.2020

Hezký den,

vzhledm k častým dotazům uvádím emailové účty všech učitelů naší školy. Emal je vždy stejný jméno.příjmení@1zsjirkov.cz (jméno i příjmení je bez háčků a bez čárek, malými písmeny).

Pokud se děti připojí do školního emailu (od 4. třídy) a budou chtít zadat adresu učitele stačí jen příjmení a systém si adresu najde. Přístup do emalu na  stránkách školy.

Pokud budete mít problém napište na adresu karel.prokop@1zsjirkov.cz

Přeji vám všem hodně trpělivosti a věřím, že se co nejdříve děti vrátí do školy

 

Zápis do prvních tříd.
17.3.2020

Vzhledem k mimořádné situaci je zápis odložen. O novém termínu zápisů budete včas informováni.

Děkujeme za pochopení.

vedení školy

Nejlepší recitátoři na 2. stupni
14.3.2020

Ve středu 4. března se konalo školní kolo recitační soutěže pro II. stupeň.

25 vybraných recitátorů soutěžilo ve dvou kategoriích.

Beseda se spisovatelem
14.3.2020

Ještě před uzavřením školy se žákům v rámci měsíce čtenářů podařilo setkat s českým spisovatelem fantasy literatury, panem Jiřím Walkerem Procházkou.

Nové informace o ošetřovném
12.3.2020

Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

 

Odkaz na stránky ČSSZ

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

Online výuka
12.3.2020

Vážení rodiče, žáci,

školy budou zcela jistě zavřené delší dobu, a proto je třeba přistoupit alespoň k částečné výuce jiným způsobem. Ten bude vyžadovat samozřejmě vaši spolupráci. Prostřednictvím Školy Oline budou učiteli zasílány úlohy k procvičování, případně k nastudování nenáročné nové látky. Jednotliví učitelé mohou po dohodě zvolit i jiný způsob komunikace a zpětné vazby. Bude tedy třeba pravidelně sledovat Školu OL, případně internetové stránky školy.

 

O dalším vývoji vás budeme samozřejmě informovat.

 

Ředitel školy.

 

Žádost o ošetřovné
11.3.2020

Vzhledem k Mimořádnému opatření, č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN. je možné stáhnout formulář "ČSSZ_žádost o ošetřovné"  zde (Velikost: 423.51 kB)

Dle vyjádření ČSSZ se formuláře budou odevzdávat až po ukončení Mimořádného opatření. Také zaměstnavatel bude odevzdávat formuláře až po ukončení Mimořádného opatření.

Pokud zaměstnavatel trvá na doložení důvodu nepřítomnosti v zaměstnání, škola vyjímečně toto potvrzení vydá.

 

Děkujeme za pochopení

Vedení školy

Mimořádné opatření
10.3.2020

"Mimořádného opatření", č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Jak dopadlo školní kolo v recitaci na 1. stupni?
5.3.2020
Anglický týden na škole je velmi oblíbený
25.2.2020

Již třetím rokem probíhá na škole tzv. „anglický týden“, kdy naši školu navštíví tři rodilí mluvčí a tři studenti z jiných zemí. Žáci 3. – 9. ročníků mají možnost účastnit se konverzačních hodin s jedním ze tří rodilých mluvčích.

Sjížděli jsme bílý kopec
25.2.2020

Ve dnech 20. – 24. 1. se žáci 7. ročníku zúčastnili lyžařského výcviku v Perninku. Přesto, že zima nám moc sněhu nenadělila, se počasí vydařilo a nakonec jsme pět dní společně sjížděli bílý kopec se sluníčkem nad hlavou.

I žlutí postupujeme do krajského kola!
23.2.2020

Gratulujeme i mladším volejbalistům k postupu do Litvínova. 4 a 5. dubna nám držte palce oběma barvám.

Navštívil nás Leonardo da Vinci.
18.2.2020
Únik z totality
17.2.2020

Koncem ledna se žáci 9. A ZŠ Budovatelů vydali do chomutovského muzea, aby si vyzkoušeli, zda zvládnou uniknout totalitní moci!

Den otevřených dveří
13.2.2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků !

Dovolte nám, abychom Vás pozvali

na Den otevřených dveří, který

se koná dne 6. 3. 2020.

Postupujeme do krajského kola!
30.1.2020

V pátek 24. 1. jsme opět vyhráli, co se dalo. Děti, byly jste super! Děkuju. Vaše Martina

Jirkovský charitativní advent
18.12.2019

Ve dnech 9. – 10. 12. 2019 proběhl již tradiční Jirkovský charitativní advent.

Jako každý rok, tak i letos, se naše škola připojila, a to prodejem výrobků, perníčků a odpoledním vystoupením. Na výrobcích žáci pilně pracovali se svými paní učitelkami a tak se stoly v našich stáncích prohýbaly např. pod svíčkami, keramikou, svícínky, cukrovím, vánočními přírodními ozdobami, papírovými nebo látkovými výrobky.

Máme 1. místo i ve žlutém minivolejbale!
9.12.2019
Krajská odysea - stavitelství - matematika
4.12.2019

V měsíci listopadu se žáci ZŠ Jirkov Budovatelů 1563 dvakrát zúčastnili krajského kola soutěže Krajská odysea.

Mobilní rozhlas
2.12.2019
Vážení rodiče, 
připojujeme se ke SMART komunikaci našeho města, kterou jste již určitě zaznamenali. 
30 roků za námi..
27.11.2019

Možná jste se v úterý 19. listopadu pohybovali v blízkosti Jirkovského divadla a zjistili, že v divadle, a chvílemi i v jeho okolí, bylo neobvykle rušno. Podivili jste se nad tóny Kaťuši nebo nad spartakiádní skladbou Poupata? Zaujala vás slova budovatelských básní či slibu malých jisker? To zde žáci a učitelé ze Základní školy Budovatelů neobvyklým způsobem slavili třicáté narozeniny jejich školní budovy a zároveň si připomněli uplynulých třicet let od Sametové revoluce v roce 1989.

 

Vánoční laťka
26.11.2019

Naše škola opět pořádá

Soutěž devátých tříd ve skoku vysokém za doprovodu hudby

Termín: čtvrtek 19. prosince 2019

Kroužek "Kreativní ekologie"
20.11.2019

Milí rodiče, jako v loňském školním roce i letos si pro vás žáci z kroužku Kreativní ekologie připravili spoustu krásných věcí, které vyrobili, ozdobili a dárkově zabalili. A protože se blíží Vánoce, rádi by vám své výrobky nabídli jako krásné, milé a originální dárky pod stromeček. 

Krajské kolo „Robotika“ 
10.11.2019

Ve čtvrtek 17. října se dva žáci ZŠ Jirkov Budovatelů 1563, Kamil Tuček a Matěj Drs z 9.B, zúčastnili krajského kola soutěže Krajská odysea.

Přírodovědný klokan
10.11.2019

Ve středu 16. října se na naší škole konalo školní kolo přírodovědné soutěže – Přírodovědný klokan. 

Akademie
8.11.2019

Halloween parade
8.11.2019

Letos si žáci 5. ročníku připravili Halloweenské vystopení pro mladší spolužáky prvního stupně.

Halloweenská párty
8.11.2019

K Halloweenu patří dýně, lucerny, průvody masek a taky párty. A hned dvě pravé halloweenské oslavy proběhly na naší škole toto úterý.

Cena za svobodu
8.11.2019

V době blížícího se výročí Sametové revoluce máme možnost si silněji připomenout důležitost lidské svobody. Možnost poznat, jak se žilo lidem v židovském terezínském ghettu, v totální nesvobodě a dehonestaci lidského bytí, měli žáci devátého ročníku ZŠ Budovatelů.

Britské centrum
8.11.2019

9. 10. 2019 se třída 7.A vydala do britského centra v Ústí nad Labem. Seznámili se s britskou knihovnou, načerpali příjemnou a pohodovou atmosféru knihovny a zasoutěžili si v anglickém jazyce.

Důležité upozornění!!!!!
4.11.2019

Vážení rodiče,

oznamujeme, že z důvodu stávky pedagogických pracovníků školy, bude 

dne 6.11. 2019  škola uzavřena.

Školní jídelna bude v provozu od 11.30 do 13.00.

pokud dítě v uvedený den oběd nevyužije, bude nutné tento 

oběd v úterý 5.11. odhlásit !!

 

za stávkový výbor Ing. Miluše Vilímková

 

Všichni na bedně!
4.11.2019

Minivolejbal v oranžových barvách se nám tentokrát obzvlášť povedl....

Světluška
20.10.2019

Do sbírky Světluška se nám v roce 2019 podařilo vybrat krásných 13 644 Kč.

Halloweenská stezka
20.10.2019
Dovolujeme si upozornit rodiče, že Halloweenská stezka je určena žákům školy, nikoliv rodičům. Prosíme o doprovod na začátek stezky, dále vaše děti doprovodí naši průvodci.
Děkují organizátoři akce
Škola paměti národa
15.10.2019

Mark Twain kdysi napsal, že jsme tím, co si pamatujeme.  Žáci Základní školy Budovatelů se jeho slovy inspirovali při zapojení do projektů organizace.  Do projektu „Vyprávíme příběhy“ se naše škola zapojila již v roce 2015.

Sbírka pro Světlušku
15.10.2019

Druhý zářijový týden se do jirkovských ulic vydali žáci škol s pokladničkami nadačního fondu Světluška, který pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem. 

Jeronýmovy dny
9.10.2019

7. 10. 2019 se žáci naší školy zúčastnili překladatelské a tlumočnické soutěže s názvem Jeronýmovy dny

5.B si vyšlápla na Boleboř
23.9.2019

Bylo slunečné sobotní ráno a my jsme se rozhodli, že nebudeme sedět doma za pecí (nebo za PC?) a vyrazíme společně a pěšky do podhorské vesničky Boleboř.

Nadcházející minivolejbalová sezóna v nových tričkách
23.9.2019
Školní jídelna
28.8.2019

Vážení rodiče,

Od 1.9.2019 bude možné přihlašovat a odhlašovat obědy přes internet na internetových stránkách www.strava.cz

Potřebné přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) vám předá vedoucí školní jídelny při vaší osobní návštěvě.

V případě jakýchkoliv dotazů zavolejte nebo přijďte do školní jídelny.

Tel. číslo do jídelny : 474 721 252

Školní družina
28.8.2019

Provoz ve školní družině:

Ranní ŠD:         5.30 - 8.00
Odpolední ŠD: 11.30 - 16.00

 

SOCPOM

Škola paměti národa

Mořský koník

Maminko posílám zprávu


Fraus
Mapa webu
Chyba K této položce menu není připojena žádná kategorie!

Opět se hlásíme z Krajské odysey

Vloženo: 1.5.2019 | Autor: Prokop | Zobrazeno: 6231x | Zatím neupraveno

V úterý 9. dubna nás naše dvě žákyně Kristýna Moničová a Kateřina Márová z 8.A reprezentovaly v okresním kole Krajské odysey. Soutěž byla tentokrát zaměřena na obor stavitelství. Děvčata tvořila čtyřčlenné družstvo, tentokrát s chlapci ze Střední průmyslové školy stavební v Kadani.

Po hodinovém znalostním „testíku“ je čekalo skoro dvouhodinové stavění skutečné zdi. Možná proto, že si všichni ve skupině pomáhali, okresní kolo soutěže vyhráli. Postupují tak do krajského kola, které se bude konat v září v Teplicích.

Dívkám gratulujeme a držíme palce v dalším kola soutěže.

Mgr. Jitka Deutscherová