Kotva
Mapa webu

Školní metodik prevence


Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Režná

 

 

telefon: +420 474 721 250

email: dagmar.rezna@1zsjirkov.cz

 

KONZULTACE

  • Pro žáky - o přestávkách mezi vyučováním, po vzájemné dohodě kdykoliv podle potřeby
  • Pro rodiče

                 Pondělí: 7:30 - 8:30 hod.

                 Čtvrtek: 7:30 - 8:30 hod., 13:00 - 13:45

                 Pátek:    7:00 - 7:30 hod. (Jiný termín po individuální dohodě).

 

Standardní činnosti školního metodika prevence

Cílem prevence na škole je předcházet začátkům užívání legálních i nelegálních drog (prvnímu užití) a problémům spojených s užíváním návykových látek, případně oddálit první kontakt s drogou. Program primární prevence usiluje o to, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto nástroje dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.

 

Aktivity spojené s prací školního metodika prevence sociálně patologických jevů jsou:

· zpracovává Školní preventivní program  
· zajišťuje spolupráci s odborníky (besedy, šetření ve třídách…) 
· zajišťuje stálé informace pro žáky (nástěnka, filmy, letáky, slovní informace…) 
· shromažďuje materiály ze školení k problematice návykových látek
· předává informace o návykových látkách a rizicích jejich užívání učitelům, dětem a mladistvým 
· ovlivňuje postoje a chování dětí v případech, že se skutečně setkají návykovými látkami
· monitoruje sociálně patologické jevy na škole

 

Stáhnout PDF
Preventivní program školy 2023/2024888.58 kB

 

UŽITEČNÉ ODKAZY:

nntb

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.