Kotva
Mapa webu

Pro strávníky


Přihlášení ke stravování

Strávník se přihlašuje ke stravování na základě písemné přihlášky, kterou doručí vedoucí školní jídelny.

Strávník při odběru oběda používá identifikační médium.

Cena identifikačního média – čipu je 115 Kč.

 

Výdej obědů

Výdej obědů pro žáky probíhá od 11:40 do 14:00 hod (pokud není v mimořádných případech včas oznámeno jinak).

Obědy do jídlonosičů se vydávají pouze první den nemoci nebo nepředpokládané nepřítomnosti ve škole. Při déle trvající nepřítomnosti musí být obědy odhlášeny.

Obědy se v tomto případě vydávají pouze od 11:15 - 11:40 a od 14:10 - 14:30 hod.

Strávník bez zaplacení NEMÁ nárok na vydání oběda.

 

Objednávání stravy

Strávník, který má uhrazen poplatek za stravování, má automaticky na celý měsíc objednané obědy. 

 

Objednávání stravy on-line

Objednávání, odhlašování stravy a zjištění stavu účtu lze provádět také on-line na adrese www.strava.cz

K této službě se musíte v jídelně nejprve zaregistrovat a vyplnit přihlášku pro online stravování.

Číslo našeho zařízení je 3982.

 

Odhlašování stravy

Odhlašování stravy lze provádět telefonicky u vedoucí školní jídelny do 8:00 hodin nebo přes webové stránky www.strava.cz

Tel. číslo: 474 721 252

Odhlašování stravy při hromadné akci školy (výletu apod.) probíhá automaticky na základě seznamu účastníků akce.

 

Cena obědů

 

  Cena za 1 oběd Měsíční paušál

6 let

29 Kč 640 Kč

7 - 10 let

29 Kč 640 Kč
11 - 14 let 33 Kč 730 Kč
nad 15 let 35 Kč 800 Kč
cizí strávníci 98 Kč 2250 Kč

 

Při placení stravného pro více sourozenců je nutné zaplatit za každé dítě zvlášť.

Pokud žák dovrší ve školním roce věku pro zařazení do vyšší kategorie, je dle vyhlášky č. 107/2008 Sb. tak zařazen již od začátku školního roku.


Úhrada za stravování

Stravné je nutné uhradit do 20. dne v měsíci na měsíc následující ve výši odpovídající měsíčnímu paušálu.

Číslo účtu školní jídelny : 107–6256410297/0100

Každá platba musí obsahovat variabilní symbol, který je platný po celou dobu školní docházky. Variabilní symbol obdrží strávník od vedoucí školní jídelny.

Stravné je možné platit i v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny denně od 7.00 do 8.00 hodin.

 

Dokumenty ŠJ

Stáhnout PDF
Přihláška ke stravování188.34 kB
Stáhnout PDF
Vnitřní řád ŠJ305.17 kB

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.