Kotva
Aktuality
Víte co je ČOV?
14.10.2018

Dne 8.10.2018 se žáci osmých tříd v doprovodu p.uč. Deutscherové a p.uč. Vilímkové vypravili do ČOV v Jirkově. Že nevíte kam? No přeci do čistírny odpadních vod. Díky panu Puchmeltrovi to vše víme a známe.

ŘEDITELSKÉ VOLNO
18.8.2018

Ředitel školy se souhlasem zřizovatele a v souladu se zněním Školského zákona vyhlašuje na den

2. října 2018 ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Informace bude rodičům sdělena prostřednictvím žákovských knížek, vyvěšením na úřední desce a zveřejněním na internetových stránkách školy. Na žádost zákonného zástupce lze zajistit v tomto dnu dozor nad žáky

Jsme mistři!!!
10.9.2018

V krajském superfinále v barevném minivolejbale v Litvínově naši hoši získali dvě nejvyšší místa.

 
 
Odběr aktualit

 
 
Počítadlo návštěvnosti
Online:
2

Dnes:
118

Posledních 7 dní:
2250

Posledních 30 dní:
9661

Celkem:
141782

GDPR

 
 
Fraus
 
 
VZP

 
 
Mořský koník

 
 
Mapa webu
A
A
A

Plán práce

Vloženo: 31.10.2016 | Autor: Prokop| Zobrazeno: x | Zatím neupraveno

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ JIRKOV, ul. BUDOVATELŮ 1563

NA ŠKOLNÍ ROK 2016 / 2017

 

 

Školní družina má čtyři oddělení :

 

 1.       oddělení : p. vychovatelka M. Lienertová  -             1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 6.A

 

 1.       oddělení : p. vychovatelka J. Dugová        -            1.A,  2.B, 2. A

 

 1.       oddělení : p. vychovatelka K. Adamcová   -           0. A, 1. A, 2.A,

 

 1.       oddělení : p. vychovatelka  A. Šustová                -  3. A, 3. B , 5.A

 

Školní družina má celkem 120 přihlášených dětí.

Vedoucí vychovatelka: M. Lienertová

              

 

Provoz školní družiny je rozdělen:

 • Ranní školní družina –           5.30 hod.  –   8.00 hod. Děti denně doprovázíme přes silnici ke škole.
 • Odpolední školní družina –  11.30 hod. – 16.30 hod. V prvním a druhém týdnu září upravujeme provoz pro žáky prvních tříd. ŠD je otevřena již od 8.45 hod.

 

 

REŽIM ŠD:

 

         5.30 –   8. 00  odpočinková a rekreační činnost, doprovod dětí ke škole

       11.40 – 11. 45  převzetí dětí od p. učitelky

       11.45 – 12. 20  oběd s první skupinou dětí

       12.20 – 13. 15  odpočinková činnost první skupiny dětí

       12.35 – 12. 40  převzetí druhé skupiny dětí od p. učitelky

       12.45 – 13. 15  oběd druhé skupiny dětí

       13.15 – 13. 30  odpočinek po obědě, četba, poslech pohádek, volné hry v oddělení

       13.30 – 14. 30  hlavní výchovná činnost

       14.30 – 15. 30  příprava na vyučování, psaní domácích úkolů, volná zájmová činnost

       15.30 – 16. 30  činnost dle výběru dětí, rekreační a volná zájmová činnost

        Výchovná činnost vychází ze školního vzdělávacího programu naší školní družiny.

 

  Cíle výchovné práce:

 

 • v  zkvalitňování přípravy na vyučování, rozšiřování vědomostí dětí o přírodě a společnosti
 • v  získávání dovedností, prohlubování zájmů o výchovy, péče o čistotu životního prostředí
 • v  vytvářet a udržovat zdravotní a hygienické návyky, pečovat o zdraví a hygienu dětí
 • v  vytvářet pěkné vztahy mezi dětmi, vést je ke snášenlivosti – boj proti šikaně
 • v  péče o ŠD a její okolí

 

 

Plán na školní rok 2016/2017 máme rozdělen na tři období.

 

 • Podzim – září, říjen, listopad
 • Zima – prosinec, leden, únor, březen
 • Jaro – duben, květen, červen

 

 

PODZIM:

 • uvítání dětí prvních tříd ve školní družině, seznámení rodičů s provozem a režimem ŠD

 • pokračovat ve veřejně prospěšné práci se zaměřením na sběr kaštanů, žaludů a papíru

 • udržování čistoty a pořádku v okolí ŠD, pečování o čistotu v odděleních a šatnách

 • využívat pěkného podzimního počasí k pobytu dětí v přírodě, učit děti všímat si zajímavostí

 • v měsíci říjnu uspořádat soutěže ve sportovních hrách

 • seznámení s okolím ŠD a školy (města)

 • seznámení s dopravní problematikou

 • úzká spolupráce s třídními učitelkami

 

ZIMA:

 • otužování dětí, hry na sněhu – dbát na bezpečnost

 • příprava a zhotovení drobných dárků na Vánoce, vánoční ozdoby, stromeček, výzdoba ŠD

 • příprava a organizace „Mikulášské besídky“

 • tradice Vánoc

 • práce s jehlou, nůžkami, barevným papírem, textilem, přírodninami

 • dárky pro nastávající prvňáčky

 • stále dbáme o pořádek v šatnách, v odděleních, v jídelně

 • pravidelně čteme dětem na pokračování

 • nepravidelně navštěvujeme místní kino

 

JARO:

 • jarní úklid v okolí školní družiny a školního hřiště

 • činnost je zaměřená na volný pobyt v přírodě

 • turistika, delší výlety do okolí Jirkova (Červený Hrádek,…)

 • poznávání různých stromů, rostlin, kamenů

 • zábavné odpoledne – oslavy MDD

 • celodenní výlet školní družiny

 • nejméně jedenkrát týdně připravujeme pro děti celodružinové akce (opékání, kvízy, atletika)

   

Během všech činností dodržujeme hygienu a bezpečnost dětí, dětem zajišťujeme pitný režim.

Úzce spolupracujeme s rodiči a veškeré problémy s nimi řešíme osobně, což se nám osvědčilo.